Norsteve overtar deler av Norsteve

Norsteve AS ble nylig etablert med basis i en avtale med Norsteve Oslo AS om overtagelse av driften på Filipstad i Oslo og selskapets virksomhet i Drammen. Selskapet er etablert av 5 tidigere medarbeidere i Norsteve Oslo AS, med Rolf Ingelsen som arbeidende styreformann.

Publisert Oppdatert

Norsteve AS har 17 medarbeidere hvorav tre i Drammen. På Filipstad er det generell terminaldrift, lossing og lasting samt transport av trailere og containere som står på agendaen. Når det gjelder det siste, har de avtale med et 20-talls transportører som er engasjert i faste oppdrag. Ellers har Norsteve håndtering og lagring av et snitt på mellom 5 og 6.000 tonn papir, blant annet for Norske Skog. I Drammen er basisvirksomheten lossing, håndtering og transport av jern og stål i Drammen Havn.