Norwegenkai i Kiel utvidet

At havnen Kiel i Nord-Tyskland har sin egen Norgeskai er ikke tilfeldig.

Opprettet

Fergetrafikken mellom Oslo og Kiel har lenge utgjort en viktig transportåre, ikke bare for handel mellom Norge og Tyskland, men også for en rekke Kontinenttrafikker.

For å håndtere den voksende trafikken har havnemyndighetene i Kiel nå utvidet den nordøstre delen av «Norwegenkai» i Kiel med 9.250 kvm.

Den utvidede plassen vil tjene både som gjennomfartsåre og oppstillingsplass for trailere og containere.