Ntex til Norge

Det svenske spedisjonsselskapet Ntex har et eget norsk selskap under etablering. Hvis alle formaliteter går som forventet skal Ntex AS være operativ et sted sørøst for Oslo innen 1. desember.

Publisert Oppdatert

Navnet Ntex er avledet av Nordic Trailer Express, men eierne fant forkortelsen mer besnærende så det er da også det formelle, juridiske navnet på selskapet, som ble etablert i 2003.

Siden den gang har Thomas Strøm og hans mannskap etablert egne selskaper i Tyskland, England og i de tre baltiske statene. Med en total bemanning på ca. 180 personer ventes en omsetning på 950 mill. svenske kroner for hele gruppen i 2011.

I Norge regner de med en bemanning på mellom 5 og 10 personer fra starten av. Ntex har hatt betydelig trafikk på Norge i flere år. Det gjelder spesielt til og fra Sverige, Sentral-Europa og England.

I dag har de et agentsamarbeid med Freja Transport & Logistics, som ble videreført fra Nordisk Express.