Nulltoleranse for kjøring i narkorus

- Vi skal forbedre trafikksikkerheten og ha nulltoleranse for kjøring i narkotikarus, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Publisert Oppdatert

Formålet med lovendringen er å forbedre sikkerheten langs vei og legge tilrette for en mer effektiv ressursbruk for politi, påtalemyndigheten og domstoler.

Lovendringen vil gi bedre samsvar i vegtrafikkloven mellom reglene om alkoholpåvirket kjøring og reguleringen av kjøring under påvirkning av annen rus enn alkohol.

Omfanget av sistnevnte har økt de siste 10-20 årene.

Av de viktigste forslagene til lovendringen er:

  • Innføring av lave, lovsatte grenser for når en i alle tilfeller blir regnet som påvirket av annen rus enn alkohol etter vegtrafikkloven. Forslaget er basert på et nulltoleranseprinsipp.
  • Lovhjemmel for politiet til å utføre en midlertidig hurtigtest ved trafikkontroll.
  • Innføring av straffeskjerpende utmålingsregler også for narkotikapåvirket kjøring og forenkling av straffeutmålingsreglene for alkohol og annen rus.
  • Innføring av tap av førerrett ved straff for kjøring med lav ruspåvirkning for personer som har førerretten på prøve - uavhengig av om påvirkningen skyldes alkohol eller narkotika.