Ny E134 over Haukeli

Videre planlegging av utbyggingen av E134 over Haukeli skal ta utgangspunkt i dagens vei mellom Grostøl i Odda kommune i Hordaland og Vågsli i Vinje i Telemark.

Publisert Oppdatert

Dette betyr en ny trasé i dagens korridor, med to lange tunneler - en på hver side av Røldal.

- Avklaringen er et viktig skritt i prosessen frem mot en fremtidig utbygging av veien over Haukelifjell, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en presseuttalelse.

Endelig prioritering av utbyggingen vil bli tatt stilling til i forbindelse med kommende Nasjonal transportplan.

E134 har størst trafikk blant de fem fjellovergangene mellom Vestlandet og Østlandet. Det har i mange år vært jobbet med utbedringer for å sikre vinterveiene.

Konseptet som regjeringen har valgt å gå videre med, vil bety store innsparinger i kjøre-, tids- og ulykkeskostnader, heter det i dokumentet tungt.no har fått fra Samferdselsdepartementet.