Ny giv for jernbanetransport

Et nytt regelverk for overføring av gods til jernbane er presentert av EU. Dette skal ”tvinge frem” et intereuropeisk jernbanenettverk av høy kvalitet som skal gjøre jernbanefrakt mer konkurransedyktig og attraktivt.

Publisert Oppdatert

Europakommisjonens talsmann er klar i sin tale;

- Min visjon for jernbanefrakt er at det skal være den dominerende godstransport på strekninger over 300 km. Korridorene, "one stop shops" og økt samarbeid på bakgrunn av det nye regelverket skal gjøre det mulig for operatørene innen jernbanefrakt å tiltrekke seg flere kunder til denne miljøvennlige transportformen. Det er et skritt i riktig retning for å realisere drømmen.