Ny godsterminal sør for Trondheim

- Etter flere tiår med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Publisert Oppdatert
- Trondheim by vil med nytt logistikknutepunkt sør for byen få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få betydelig større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten sin, sier Solvik-Olsen.
- Trondheim by vil med nytt logistikknutepunkt sør for byen få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få betydelig større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten sin, sier Solvik-Olsen. Foto: Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Regjeringens valg av konsept er i tråd både med de faglige anbefalingene i Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU), i den eksterne kvalitetssikringen (KS1) og med ønskene til det lokale næringslivet og transportørene.

- Næringslivet ønsker seg en ny terminal nærmest mulig markedstyngdepunktet, og det er sør for Trondheim, lyder det fra samferdselsministeren.

Ikke alle jublet

Vi husker at det også vakte vrede da Jernbaneverket kom med forslaget første gang. Ordførerne i Levanger og Verdal mente at ønsket om en fremtidig godsterminal "på et jorde i Melhus" var overraskende gammeldags, konservativt og snevert. De kalte det "et knefall for lastebilnæringen". Det var i 2012.

- Jernbaneverkets og næringslivets anbefaling er dog klar, og en ekstern kvalitetssikring støtter denne anbefalingen. Da er det ingen grunn til å vente med å ta beslutningen, sier Solvik-Olsen.

To alternativer i sør

Konseptet regjeringen går inn for omfatter to konkrete lokaliseringsalternativer: Søberg og Torgård. Jernbaneverket får nå i oppdrag å utrede konsekvensene av disse to nærmere, slik at regjeringen i neste runde får grunnlag for å ta endelig stilling til hvor det nye logistikknutepunktet i Trondheimsregionen skal ligge. Jernbaneverkets utredning skal være klar i løpet av 2014.