Ny leverandør på registreringsskilt

Statens vegvesen har tildelt Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter oppdraget med å levere registreringsskilt for kjøretøy.

Publisert Oppdatert

Kontrakten har en varighet på inntil fire år med oppstart fra 1. januar 2009. Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter vant tilbudskonkurransen med et tilbud på om lag 60 millioner kroner på hele fireårsperioden.

- Produksjonen av de nye skiltene skal skje i Tønsberg - og det skal brukes arbeidskraft fra NAV. I forbindelse med tilbudskonkurransen ble det stilt krav til tilbyderne om at minst 70 prosent av alle personene som vil bli tilknyttet oppdraget vil være i attføring på grunn av ulike sosiale forhold eller funksjonshemninger, sier seksjonsleder Sonja Lindqvist i Statens vegvesen.

Registreringsskiltene vil ha en annen, men tilsvarende kvalitet også etter 1. januar 2009, da de vil produseres i plast i stedet for aluminium. Svenske Vägverket har brukt plast i sine registreringsskilt i flere år allerede, med gode erfaringer.

Det var sju tilbydere på oppdraget. Tilbudene varierte fra om lag 60 millioner til om lag 222 millioner kroner. Klagefristen for Statens vegvesens avgjørelse er 13. oktober. Kontrakten vil ikke bli inngått før klagefristen har gått ut.