Ny norsk kjetting-standard

I løpet av november kommer trykksaken som omhandler den aller første kjettingstandard for lastebiler og busser. Det er Standard Norge som står bak prosjektet hvor Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Forsvaret, Norges Lastebileier-Forbund samt flere kjettingprodusenter har deltatt i forberedende arbeidet som har ført til den nye standarden.

Statens vegvesen lover økt kontrollvirksomhet de nærmeste ukene. Vi ynder å skylde på utlendingene, men er det hele sannheten?

Statens vegvesen lover økt kontrollvirksomhet de nærmeste ukene. Vi ynder å skylde på utlendingene, men er det hele sannheten?

Publisert Oppdatert

Jørn Lindhagen, daglig leder i spesialfirmaet Flom Kjetting AS, som var med i forprosjektgruppen for kjettingreglene, forteller at norske brukere nå får fastsatte minstekrav til brukerveiledning, egenskaper, merking, sikkerhet og levetid.

Et sikkerhetsprodukt

Lindhagen ser på de nye bestemmelsene som en bekreftelse på at myndighetene klassifiserer kjetting som et sikkerhetsprodukt, noe bransjen i lengre tid har hevdet.

- Det stilles nå krav til minstestandard vil gi brukerne sikkerhet og trygghet for at produktet holder den nødvendige kvalitet. Dette kan også føre til at de som kjøper kjetting kan forvisse seg om at det produktet de satser på, holder de krav som inngår i de nye bestemmelsene. Dette kan også bety at man kan unngå å kjøpe kjetting av dårlig kvalitet. Kjøperne kan selv sjekke om kjettingen har oppgitt produsentnavn, Standard-nummer (NS-5960) og kode for identifisering av hjuldimensjon, sier Jørn Lindhagen.

- Dersom selgeren ikke kan vise til den nødvendige dokumentasjonen som inngår i de nye bestemmelsene, er det sannsynligvis sikrest å velge en leverandør som har kjetting som innfrir de nye kravene.

To typer

Når man skal velge kjettingtype, har den nye standarden to typer: Standard tverrlenket kjetting (stigekjetting) og seksjonskjetting tilsvarende Goldstar. Til disse to typene kjetting angis det krav til tverrlenker/seksjoner som skal sikre maksimalt veigrep. For at nye kjettingmodeller skal tilfredsstille den nye standard, er det laget opplegg for referansekjettinger og testprosedyrer. Testprosedyrene ble vurdert av referansegruppen som deltok i forprosjektet. Når det gjelder kjettingkvaliteten, oppgir standarden krav til kvalitet og herding av de forskjellige kjettingelementene.

Den nye standard gjelder bare kjetting til bruk på lastebiler og busser. Det er nylig nedsatt en europeisk komité (CEN/TC 301) som skal utarbeide en kjettingstandard for personbiler og varebiler.