Ny postterminal

Det er 15 år siden planleggingen om en ny Østlandsterminal begynte. Fredag ble Postens hittil største investering på 2,5 milliarder kroner offisielt åpnet av kongen.

Posten terminal

Posten terminal

Publisert Oppdatert

Den nye Østlandsterminalen på Robsrud i Lørenskog skal bli styringsenheten for postvirksomheten i Norge, og det er også håp om å styrke Postens konkurransekraft i det norske markedet. Med stadig nedgang i brevpost de siste 10 årene, vil Posten effektivisere og øke produktiviteten. Terminalen skal være i verdensklasse hva gjelder teknologi og postproduksjon, og 60% av all posthåndtering i Norge vil gå innom det nye anlegget.

Store dimensjoner

Både distribusjon og sortering skal foregå på en flate på 35.000 kvadratmeter og det vil jobbe 2300 mennesker her. Konsernsjef Dag Mejdell forklarer at bygget faktisk er beregnet for en nedgang i brevpost fremover og kan da endre produksjonsmønster. Produksjonshallen har nemlig ingen innvendige vegger og dette gjør det ekstra fleksibelt. Tungt.no kan si at det er en noe spesiell følelse å stå i den ene enden av et bygg på 35 tusen kvadratmeter hvor det ikke er noen innvendige vegger.

Vekt på tungtransport

Posten ville ut av Oslo sentrum med trafikkaos og forsinkelser. Robsrud ligger jo nær E6 og blir et naturlig knutepunkt. Bare med kjøringen til og fra Gardermoen sparer Posten nå 16 000 mil hvert år. Veinettet rundt terminalen og lokalområdet er også påkostet, med mye tanke på støyvern for lokalbefolkningen.

Sjåførens måte å jobbe på blir også annerledes på den nye terminalen. Sjåføren får angitt hvilken sluse han skal til i porten, ved slusa skal egne folk fra terminalen stå for lossing og lasting. Sjåføren skal se at ting stemmer til slutt.

Terminalen har et svært område for tungtransporten bak bygget, her er det god plass til manøvrering til den 200 meter lange lasterampa som inneholder 56 lastesluser. Området har også egen bensinstasjon og vaskehall for postbilene.

Terminalen er bygget med stor vekt på miljøeffektive løsninger og bl.a. vil nærmere 60 prosent av terminalens energibehov til oppvarming dekkes av fornybar energi fra systemløsninger med varmepumper og energilagring i grunnen. Dette bidrar til vesentlig redusert energiforbruk, CO2- og NoX-utslipp i forhold til tradisjonell oppvarming.

Østlandsterminalen vil bli et flaggskip innen sikkerhet og arbeidsmiljø. Terminalen er utviklet med sikte på å innfri Postens høye ambisjoner for et godt arbeidsmiljø, redusert sykefravær og god HMS-oppfølging for sine medarbeidere.

Det har tatt vel 15 år fra de første planene om en ny Østlandsterminal ble lagt til terminalen ferdigstilles. Investeringen på 2,5 milliarder kroner gjør dette til den største investeringen i postvirksomheten i Norge, men også til en av de største industrielle fastlandsinvesteringene utenfor oljesektoren i Norge.