Ny strekning med 110 km/t

- Vi følger opp det vi har lovet i regjeringsplattformen, og øker fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Torsdag 23. oktober åpner også strekningen Solli-Årvoll i Østfold for 110 km/t, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Publisert Oppdatert
Tidligere i oktober ble også strekningene fra Eik i Buskerud til Hanekleiva i Vestfold og strekningene Helland bru - Kopstad og Gulli - Langåker i Vestfold skiltet opp til 110 km/t. Følgende strekninger har etter dette fartsgrense 110 km/t: Eik - Hanekleiva (ca. 14 km) Helland bru - Kopstad (ca 5 km) Kopstad - Gulli (ca.14 km) Gulli - Langåker (ca. 25 km) Langåker - Bommestad (ca. 6,5 km) Sky - Langgangen (ca. 11 km) Solli - Årvoll (ca 16,5 km) Årum v/Sarpsborg - tollstasjonen v/Svinesund (22 km) Videre er strekningene Ås - Mosseporten og Berger - Kolomoen planlagt for 110 km/t. Disse vil etter planen bli åpnet for fartsgrense 110 våren 2015. Det er på veger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for høyere fartsgrense. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene. Vegdirektoratet gjør for øvrig nå en gjennomgang av hele fartsgrensesystemet. Nye strekninger med fartsgrense 110 km/t vil bli vurdert i lys av det videre arbeidet.