Ny testrigg simulerer raskt en lastebils levetid

Lastebilaksler utsettes for enorme påkjenninger hver dag, år etter år. For å være sikre på at de tåler tøffe påkjenninger uten å overdimensjoneres, bruker Volvo Trucks en helt ny testrigg for aksler i sin produktutvikling. Riggen er den største i sitt slag i verden og klarer fullskalatester av akselinstallasjoner opp til 32 tonns boggi. Det er Volvo alene om i lastebilmarkedet.

Volvos testrigg Gøteborg

Volvos testrigg Gøteborg

Publisert Oppdatert

Den nye testriggen står hos Volvo i Göteborg og kan på noen uker simulere alle de påkjenningene en lastebil utsettes for gjennom hele sin levetid. Volvo sin forrige rigg trengte nesten fire ganger så lang tid på slike simuleringer.

- De testene vi nå kan gjøre på seks til ti uker i den nye testriggen, tok fra seks til åtte måneder å gjennomføre tidligere. Da trengte vi i tilegg å testkjøre bilene på bane. Med den nye riggen får vi dessuten høyere kvalitet på testresultatene, forteller Göran Johansson som er testansvarlig hos Volvo.

Kvalitetssikringen er en avgjørende og tidkrevende del av Volvo Trucks utviklings- og kvalitetssikringsarbeid. Hele produktutviklingsfasen kortes ned når viktige tester nå kan gjennomføres i løpet av uker i stedet for måneder. Med den nye testriggen blir det også mulig å utføre mer avanserte tester tidlig i produktutviklingsprosessen. For å optimalisere konstruksjonene, inngår testene som en fase i utviklingen av fremtidige akselinstallasjoner.

- Optimalisering handler om at kundene skal kunne stole på at lastebilenes systemer alltid fungerer, samtidig som de ikke skal bli overdimensjonert og dermed veie eller koste for mye, sier Göran Johansson.

Kompleks simulering av virkeligheten

For å lykkes med denne typen optimalisering, er det nødvendig å kunne teste systemene i komplekse sykluser og med stor nøyaktighet. I Volvos nye testrigg utsettes akselinstallasjonene for vertikale og horisontale belastninger, sideveis påvirkning og moment som påføres ved hjulene. Belastninger og moment kan simuleres både individuelt og samtidig i løpet av de testene som gjennomføres. I løpet av testene blir det samlet inn data fra mer enn 100 målepunkter. For å oppnå størst mulig presisjon i simuleringene, oppdateres parametrene i testriggens styreelektronikk mer enn 1.000 ganger per sekund.

Testene gjennomføres i sanntid - akslene utsettes for de samme påkjenningene som de utsettes for i daglig drift på en lastebil, men med betydelig høyere frekvens. Det er utviklet et antall grunnprogram for testsykluser, som for eksempel langtransport, distribusjonstransport og anleggstransport. I tillegg kan testsyklusene simulere spesielle kjøreforhold i de ulike transportsegmentene. Som grunnlag for de ulike testprogrammene ligger verdier hentet inn fra våre kunders egne lastebiler under kjøring på Volvos testbane.

Verdens største testrigg

Volvos nye testrigg er den største i sitt slag i verden og klarer fullskalatester av akselinstallasjoner på opp til 32 tonns boggi. Og det er Volvo alene om i lastebilmarkedet. Store installasjoner innebærer store krefter og derfor har riggen store dimensjoner. Selve testriggen veier 220 tonn og står på en nesten 1.000 tonns betongblokk (seismisk masse). For å beskytte bygningen riggen står i, hviler betongblokken i sin tur på luftputer som absorberer testriggens reaksjonskrefter.

Fakta Volvos testrigg for aksler

¿ Riggen måler 14x8 meter og er 4,5 meter høy.

¿ Selve riggen veier 220 tonn. I tillegg kommer seismisk masse på 980 tonn.

¿ Hydraulikksystemet har 12 pumper med en samlet effekt på 2.000 kW og en kapasitet på 4.900 l/min.

¿ Styreelektronikken i testriggen har en oppdateringsfrekvens på 1024 Hz.