Ny vekst i godstransport på vei

Det ble utført et transportarbeid i veitransporten på 17,2 mrd. tonnkilometer i 2010. Dette er en økning på 6,6 prosent fra året før.

Publisert Oppdatert

Mens transportarbeidet økte med nesten 7 prosent fra 2009 til 2010, økte den transporterte godsmengden med drøyt 3 prosent, til 279 mill. tonn.

Veksten i 2010 var likevel ikke like sterk som nedgangen i 2009, da godstransportarbeidet falt med drøyt 8 prosent og transportert godsmengde med om lag 10 prosent.

Mens transportarbeidet i lastebilnæringen var drøyt 2 prosent lavere i 2010 sammenlignet med 2008, var godsmengden 7 prosent lavere.