Nye bomstasjoner i Trondheimsområdet

31. mars 2010 klokka 12 starter innkrevingen av bompenger i Miljøpakkens bomstasjoner i Trondheim. Samtidig endres innkrevingen i bomstasjonene på E6 og E39 i Trondheimsområdet.

Publisert Oppdatert

Alle bomstasjoner blir automatiske. Man skal ikke stoppe ved passering - bare kjøre rett gjennom, forteller Statens vegvesen på sine nettsider.

Endringer på E6 og E39

31. mars endres også innkrevingsmåten i bomstasjonene på E39 Øysand-Thamshamn og E6 Trondheim-Stjørdal. I dag kan trafikantene stoppe og betale. Når innkrevingen gjøres automatisk skal ingen stoppe ved passering - bare kjøre rett gjennom. Dette gjelder også trafikantene uten brikke. Det tas bilde av kjøretøyet og eier av kjøretøyet får tilsendt faktura for passeringene.

Ranheim bomstasjon på E6 flyttes 1,5 kilometer østover fra 31. mars. Samtidig vil det bli gratis å benytte påkjøringsrampene på Ranheim. Øysand bomstasjon på E39 stenges, og flyttes til Buvika fra 31. mars.

Innkreving i Miljøpakkens bomstasjoner

Det blir innkreving i tre snitt for Miljøpakken: Bygrensa i sør ved Klett (to bomstasjoner), Sluppen (fire bomstasjoner) og bygrensa i nord ved Være (en bomstasjon). Det er innkreving i begge retninger i alle bomstasjoner.

Uten rabatt koster det 10 kroner å passere bomstasjonene med personbil. Takstene blir tidsdifferensierte. Det innebærer at bilistene må betale 20 kroner mellom kl. 07-09 og 15-17 på hverdager. Passering av bomstasjonen på E6 Kroppanbrua er ikke omfattet av ordningen med tidsdifferensiering og koster det samme hele tiden, 5 kroner. Kjøretøy med en vekt på 3.501 kilo eller mer betaler det dobbelte av personbiler.

20 prosent rabatt med AutoPASS

Alle trafikanter med gyldig AutoPASS-avtale med Trøndelag Bomveiselskap AS får 20 prosent rabatt ved passering av i Miljøpakkens bomstasjoner. Trafikanter som ikke har en gyldig AutoPASS-avtale, kan tegne avtale på nettstedet www.vegamot.no. De som har gyldig AutoPASS-avtale hos andre bompengeselskap, får 10 prosent rabatt i Miljøpakkens bomstasjoner. Passering av bomstasjonene uten AutoPASS-brikke gir ikke rabatt.

Bompengene finansierer Miljøpakken

Inntektene fra bompengeinnkrevingen skal finansiere tiltakene i Miljøpakken for transport i Trondheim. Det blir investeringer for mer enn sju milliarder kroner de neste 15 årene. Halvparten av midlene går til nye veger, mens den andre halvparten går til tiltak for styrket kollektivtransport, investeringer i hovednett for sykkeltrafikk, økt trafikksikkerhet og bedre miljø.