Nye bremser skal gi myke trafikanter bedre beskyttelse

En forordning som nylig ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet og publisert i EU-tidende 4. februar, skal bidra til bedre beskyttelse av fotgjengere og bløte trafikanter.

Publisert Oppdatert

Blant tiltakene er forbud mot skarpe gjenstander på bilenes ytre og påbud om flere typer avanserte bremsesystemer, spesielt for tyngre kjøretøyer. Bremsesystemet BAS (Brake Assist System) skal i nær fremtid også være installert i alle nye personbiler. BAS registrerer nødbremsing og sørger for maksimal bremseeffekt på millisekunder og dermed kortere bremselengde