Nye dekkregler i Tyskland

Tunge kjøretøy skal nå ha M+S-dekk på trekkhjulene når veiene er glatte. Det er kravene etter en ny regelendring i Tyskland.

Norske sjåfører må også på glattkjøringskurs, men vi vet ikke mye om utenlandske sjåførers kunnskap om glatt vei.

Norske sjåfører må også på glattkjøringskurs, men vi vet ikke mye om utenlandske sjåførers kunnskap om glatt vei.

Publisert Oppdatert

Endringen trer i kraft allerede i dag, melder Internasjonal Transport Danmark, ITD.

Ordningen er ikke datobestemt. Det betyr at det er de aktuelle værforholdene som bestemmer, og at du i verste fall må parkere om du blir overrasket av plutselig vintervær med "feil" dekk.

Det er ikke frastsatt regler om mønsterdybde.

Frem til nå har det i Tyskland vært en regel om at kjøretøyers utrustning skal være "tilpasset kjøreforholdene", noe som gir rom for skjønn og dermed usikkerhet.

For å bøte på dette, innføres samtidig doble bøtesatser i forhold til tidligere. Mens man før måtte punge ut med 20 euro dersom man ikke hadde vinterdekk, må man nå betale 40 euro. Dersom man hindrer annen trafikk som en følge av feil dekk, må man ut med 80 euro.

Endringen vil dog neppe ha noen veldig stor betydning. I praksis er allerede de fleste dekk i dag merket M+S. Men det er greit å vite allikevel.