Nye direktører i Vegdirektoratet

Marit Brandtsegg er tilsatt som direktør på Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet, mens Lars Erik Hauer er tilsatt som direktør for Veg- og transportavdelingen.

Publisert Oppdatert

Marit Brandtsegg er 50 år og har vært tilsatt i Statens vegvesen, Region øst siden 1. september 2005. Fra 1. september 2006 har hun vært tilsatt som ressurssjef på samme sted. Brandtsegg er utdannet landskapsarkitekt og Master of Management.

Lars Erik Hauer er 42 år og har vært tilsatt i Statens vegvesen siden juni 1992. Fra 1. juli 2005 og fram til i dag har han vært tilsatt som distriktssjef i Østfold i Region øst. Hauer er utdannet sivilingeniør.