Nye krav til rutebusser fra neste år

Fra 1. januar 2010 skal alle nye busser ha plass til rullestol. Bussene skal ellers ha lavgulv og rampe eller være utstyrt med heiseanordninger.

Publisert Oppdatert

Dette er noe av kravene i en ny forskrift om universell utforming av kjøretøy som blir brukt i rutedrift med buss. Forskriften omfatter ekspressbusser og såkalte forstadsbusser (busser i klasse II og III) For bybusser i klasse I gjelder fra tidligere egne regler.

Det er Samferdselsdepartementet som nå har fastsatt forskriften som altså gjelder fra nyttår. Kravet gjelder busser innkjøpt etter denne datoen. Krav om at bussene skal ha høyttaler, elektronisk tavle og utstyr for automatisk varsling av holdepunkter er også en del av den nye forskriften.

Den nye forskriften bidrar til å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle. Det er et viktig skritt i retning av å lage et mer tilgjengelig transportsystem, sier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet.