Nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy

- Godt veggrep og riktige dekk er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren. Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy vil bidra til å sikre dette, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet ber nå Vegdirektoratet gjennomføre en høring på forslag om nye krav til vinterdekk for kjøretøy over 3500 kg.

Forslaget innebærer å innføre et krav om 5 mm mønsterdybde på tunge kjøretøy i en gitt tidsperiode i vinterhalvåret og påbud om bruk av vinterdekk på disse kjøretøy i den samme perioden. Påbudet vil også gjelde for utenlandske kjøretøy.

- Vi har over lenger tid hatt utfordringer med utenlandske kjøretøy som kommer til Norge uten nødvendig vinterutrustning. Med det nye forslaget ønsker vi å endre på dette, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Tidsperioden de nye kravene skal gjelde for vil en fastslå i etterkant av høringsrunden.