Nye metoder avslører juks - samt baner vei for skriver i lette lastebiler og busser

En ny lovpakke finner synderne mot kjøre-og hviletid blant vogntogsjåfører og bedrifter. Dette er målet med pakken som EU-kommisjonen nå har vedtatt. I dag er det slik at det blant enkelte modeller av lette lastebiler og busser ikke har vært mulig å montere fartsskriver uten at det har kollidert med andre regler, som dreier seg om funksjon og sikkerhet. Dette skal nå løses ved å tillate bruk av typegodkjente adaptere.

Toll kontroll

Toll kontroll

Publisert Oppdatert

En annen - og for mange mer viktig endring - er at man skal endre rutiner for å sjekke svindel med kjøre- og hviletid. Dette skal gjøres ved å presentere nye analyseverktøy for å sjekke fartsskriverne. Nytt utstyr og ny software skal, ifølge kommisjonen, forandre hverdagen markant og gi forbedrede resultater.

Det vil også bli fastlagt nye retningslinjer for kontroll både langs veien, hos bedriftene og på verksteder. Nøyaktig hva dette innebærer, fortelles ikke, men kommisjonen hevder at metodene for bla. finne utstyr som har til hensikt å lure systemet vil bli forbedret.

Samtidig vil totalresultatet komme lovlydige til gode. Tiden til forsinkelser og besvær blant disse skal reduseres.