Nye piggdekkregler på gang

Leserne husker kanskje artikkelen om bilbergeren i Skibotn som etterlyste sunn fornuft i piggdekkdebatten. Nå har samferdselsministeren svart ham.

Thomas Andersen syns det er meningsløst at han ikke får sko seg som andre utrykningskjøretøy. Det forventes at han stiller opp raskt når det er tungbil involvert.

Thomas Andersen syns det er meningsløst at han ikke får sko seg som andre utrykningskjøretøy. Det forventes at han stiller opp raskt når det er tungbil involvert.

Publisert Oppdatert
Lovlig dekk med 130 pigger. Bilbergeren ønsker seg 300.

Lovlig dekk med 130 pigger. Bilbergeren ønsker seg 300.

Thomas Andersen har drevet bilberging i Skibotn i nærmere 20 år.

Piggdekkene han bruker om vinteren har fulgt bilen siden den var ny for 12 år siden og er de samme som han har blitt stoppet og kontrollert med hver eneste vinter siden.

17. januar i år ble han på ny stanset av Statens vegvesen i en utekontroll.

Etaten krever nå at han fjerner mesteparten av piggene og kommer ned på lovlig antall, 130 i hvert dekk.

Les også: Piggene ute

Livredder

Andersen forteller at han av og til blir rekvirert for å bistå med frigjøring av skadde når tunge kjøretøy er involvert.

Han har selv opplevd at ikke en brannbil har klart jobben med å trekke vogntog bakover, fordi det var for glatt.

- Vi har mye bedre og sterkere utstyr enn vinsjen på en brannbil, sier han.

Ifølge regelverket er det likevel kun utrykningskjøretøyer som får ha mer enn 130 pigger.

Hoksrud

Da 2. nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget leste om saken, reagerte også han på måten regelverket er utformet.

Han sendte følgende spørsmål til samferdselsministeren:

"En bergingsbil fikk under en utekontroll 17. januar i år krav om å redusere antallet pigger i dekkene ned til det lovlige antallet, 130 pigger i hvert dekk. Dersom bergingsbilene ikke får lov til å ha flere pigger i dekkene betyr det at det vil ta lengre tid før de kan rykke ut når det er dårlige føreforhold. Vil statsråden endre lovverket slik at bergingsbilene får dispensasjon til å ha flere pigger i dekkene, og da raskt kan rykke ut for å bistå ved ulykker, motorhavarier, utforkjøringer osv.?"

Svaret fra ministeren

Reglene om piggdekk fremkommer av kjøretøyforskriften § 13-3, hvor det er satt maksi­malgrenser både for antall pigger og for piggenes størrelse (vekt). For kjøretøy med totalvekt under 3500 kg er det tillatte antallet pigger avhengig av hjul­dimen­sjo­nen, likevel maksimalt 130 pigger per dekk. Piggvekten er maksimalt 1,1 gram. For kjøretøy med totalvekt over 3500 kg er det maksimale antallet 130 pigger per dekk, uavhen­gig av hjuldimensjon. Piggvekten kan maksimalt være 3 gram. Det er spesielle bestemmelser for kjøretøy som godkjennes som utrykningskjøretøy og for busser, hvor det tillates henholdsvis ytterligere 100 og 70 ekstra pigger per dekk.

Det pågår for tiden et utredningsarbeid i Vegdirektoratet knyttet til endringer i pigg­dekkregelverket. Et forslag om å endre antall lovlige pigger til 50 stk. per meter rulle­omkrets, uavhengig av kjøretøyets vekt, har vært på høring. Forslaget medfører at noen kjøretøy kan bruke flere pigger, og andre færre, og innebærer at piggdekkbestemmel­sene blir harmonisert med Sverige og Finland. Videre er det foreslått å tillate en økning av piggenes størrelse for kjøretøy over 12 tonn, til maksimalt 6 gram. Det foreslås at utrykningskjøretøy og busser fortsatt skal kunne ha ekstra antall pigger.

Jeg finner det naturlig å avvente Vegdirektoratets nærmere vurdering og oppfølging av forslagene, svarer Magnhild Meltveit Kleppa.

Om Vegdirektoratet tar spesielle hensyn til bergingsbilene i sine vurderinger gjenstår å se.

Vi håper de rette instansene gjør dem oppmerksomme på problemet.

Les også: Nye krav til piggdekk

Les også: Ser frem til en regelendring