Nye tungbilkart

Tungbilkartene er nå reviderte og oppdaterte. Kartene gir blant annet oversikt over rasteplasser med toalett, bomstasjoner og høyden på bruer og tunneler.

P.g.a størrelse er pdf-kartene delt i to, ett for Sør-Norge og ett for Nord-Norge. Papirkartet er et felles kart for hele landet.

P.g.a størrelse er pdf-kartene delt i to, ett for Sør-Norge og ett for Nord-Norge. Papirkartet er et felles kart for hele landet.

Publisert Oppdatert

- Forrige oppdatering var i 2011, så det var tide med en fornying, sier Hans-Petter Hoseth i Statens vegvesen. - Kartene er tilgjengelige i pdf på vegvesen.no og blir også å finne på Statens vegvesens trafikk- og kontrollstasjoner fra august.

Du kan laste ned kartene her.

Vanskelig framkommelighet

Nytt av året er strekninger merket med vanskelig framkommelighet.

- Vi erfarer at noen vegstrekninger i mindre grad egner seg for tunge kjøretøy enn andre, særlig på vinterstid, sier Hoseth. - Strekningene bør unngås i perioder med mye nedbør og glatt vegbane. Det kan også bli innført midlertidig kjøreforbud for tunge kjøretøy på disse vegene.

I tillegg er det også merket inn strekninger som ofte blir stengt eller har kolonnekjøring om vinteren.

Kartet er en oversikt over riksveger og det primære fylkesvegnettet i Norge.

Kartet er en oversikt over riksveger og det primære fylkesvegnettet i Norge.