Nye utdanningskrav for yrkessjåfører tungbil

Dagen før kravene til utdanning skjerpes for enkelte grupper yrkessjåfører, hersker en del misforståelser om hva som kommer.

Publisert Oppdatert

Dagen før kravene til utdanning skjerpes for enkelte grupper yrkessjåfører, hersker en del misforståelser om hva som kommer. Her er det som ligger klart på vegvesenets sider: ( (Uthevingene er tungt.no sine)

Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må i framtiden skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.

Utdanningskravet blir innført fra 10. september 2008 for persontransport med minibuss/buss og fra 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil/lastebil. Ordningen innføres over hele Europa som følge av nye EU-krav.

De som i fremtiden vil være yrkessjåfør for både gods- og persontransport, må ha oppnådd en egen kompetanse for hver av dem.

Du som allerede har tungbilførerkort i dag vil ha yrkessjåførkompetanse på grunnlag av din erfaring .

Dette innebærer at du kan fortsette som yrkessjåfør uten å ta noen utdanning nå.

For å opprettholde din yrkessjåførkompetanse etter 2011, må du fornye yrkessjåførkompetansen ved å delta på et 35 timers etterutdanningskurs.

(På vegvesenets sider kan du få oversikt over når det er din tur til å ta etterutdanningen,red anm.)

Alle nye sjåfører etter nevnte datoer , må derimot ta grunnutdanning i tillegg til førerkort-opplæringen for å få et slikt kompetansebevis. Se nærmere beskrivelse av omfang og innhold av grunnutdanningen på de andre sidene om yrkessjåførutdanningen. Senere må også disse ta regelmessig etterutdanning hvert 5. år.

Hvem omfattes ikke av ordningen?

Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om kompetansebevis. Derfor blir det ingen endring for de som har minibuss som familiebil eller som skal trekke sin campingvogn med en lett lastebil.

De som frakter materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av et yrke er også unntatt fra ordningen når kjøringen ikke er hovedaktiviteten.

Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjeneste er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis. Se yrkessjåførforskriftens § 1.