Nytt EU-krav kan føre til flere vogntog på veiene

NHO og Oslo Havn har utredet konsekvensene for sjøtransporten av det nye svoveldirektivet som trer i kraft 1. januar 2015.

Svinesund

Svinesund Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert

Om svoveldirektivet:

1.  januar 2015 trer et EU-direktiv om svovelinnhold i skipsdrivstoff i kraft som krever at svovelinnholdet skal reduseres 1 % til 0,1 %, altså til en tiendedel av dagens krav.

Direktivet gjelder alle skip som seiler i det som kalles SECA-området og omfatter Østersjøen, Skagerak og Nordsjøen opp til 62. breddegrad, samt den engelske kanal til Bretagne.

Målet med kravet er å redusere sjøtransportens utslipp til luft som i dag er store globalt sett.   

Ifølge undersøkelsen som er utabeidet av Thema på oppdrag fra Norsk Industri, NHO, Oslo Havn KF og OMYA Hustadmarmor vil sjøtransporten få økte kostnader til dyrere drivstoff som kan føre til at gods overføres fra sjø til vei.

Ifølge organisasjonene vil det kunne medføre opp mot 100.000 flere årlige trailere over Svinesund.

Dette er stikk i strid med de nasjonale mål om mer gods den miljøvennlige sjøveien, hevder de.

Næringslivet og forbrukere kan få økte kostnader på 4-6 milliarder kroner hvert år, viser undersøkelsen. 

Du finner den her.