Nytt EU-nummer for norske eksportører?

Fra 1. juli i år innfører svenske myndigheter en ordning med et såkalt EORI-nummer. EORI er en EU-database, og ifølge det norske tollvesenet er det ikke avklart om Norge etter hvert skal koples på denne databasen. forteller LTL. Ordningen vil i tilfelle gjelde eksport fra Norge.

Publisert Oppdatert