Nytt forbund?

Publisert Oppdatert

Postkom skal jobbe aktivt overfor andre fagforbund med mål om å styrke samarbeidet og eventuelt slå seg sammen. Transportarbeiderforbundet er positive.

Tanken om et nytt, stort service- og samferdselsforbund er i ferd med å våkne til liv igjen, etter det mislykkede forsøket på å danne Forbund1 for tre år siden.

- Postkom var pådriver i dette arbeidet. Vi var overbevist om at det nye forbundet kunne stå bedre rustet for å ivareta og forbedre medlemmenes rettigheter enn hva de enkelte forbund hver for seg kunne gjøre, sa forbundsleder Odd Christian Øverland i sin innledning til landsmøtet før helga. Han presiserte at ideen var riktig fordi medlemmene i de ulike forbundene i framtiden i stadig større grad ville komme til å konkurrere om de samme oppdragene, og dermed stå i fare for å konkurrere med verdien av egne vilkår og rettigheter som innsats.