Nytt forum for transport og logistikk

Nylig ble det første møtet i et nyopprettet transport- og logistikkforum i Samferdselsdepartementet avholdt. Hensikten med forumet er å skape en møteplass mellom departementet og organisasjoner og bedrifter.

samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Publisert Oppdatert

Norge har store utfordringer rundt transport. Men å påvirke politikere eller å få de ulike departement til å forstå dette, er ikke alltid like lett. De kjenner ikke hverdagen på samme måte som utøverne og vet ikke nødvendigvis hvor store utslag beslutninger kan få.

Nettopp derfor hilser vi i tungt.no et slikt forum velkommen.

Forumet er ment å være en møteplass for utveksling av erfaringer og synspunkter mellom Samferdselsdepartementet og næringslivet, både som brukere og tilbydere av transporttjenester.

Med politisk sjargong og innlevelse, får tungt.no opplyst at forumet skal "ta opp overordnede spørsmål om næringslivets behov for effektiv og bærekraftig godstransport og logistikk, med særlig vekt på saker og problemstillinger på tvers av sektorer og bransjer."

Målet er at forumet skal bidra til å styrke arbeidet med mer effektive transporter.

Samferdselsdepartementet skal være sekretariat for forumet, som har 22 representanter fra et vidt felt av organisasjoner og virksomheter innenfor næringslivet.