Nytt forum for tungbilaktører

”Lastebiltransport er alt for billig”, hevdet Per Madsen i sitt innlegg under Autobransjens Leverandørforening’ (ABL) tungbilkonferanse på Gardermoen. Det kunne nok flere av tilhørerne si seg enig i. Målsetningen med konferansen er å rette oppmerksomhet på sikkerhet, miljø og økonomi i transportbransjen.

Publisert Oppdatert

Politikere, representanter fra foreninger og offentlige etater satte agendaen på konferansens første dag. Om ABL klarte å oppfylle ønske om å gjøre konferansen attraktiv skal vi overlate til hver enkelt av de rundt 140 påmeldte deltakerne å avgjøre, men vi ble i hvert fall litt skuffet. Et par av foredragenes titler sto ikke helt i stil med innholdet. Da tenker vi spesielt på foredraget fra Statens Havarikommisjon for Transport. Med tittelen "Årsakene til ulykker med tungbil" hadde nok de fleste sett for seg, om ikke å få et fasitsvar, så i hvert fall en indikasjon på hva som kan være årsaker til ulykker der lastebiler/busser er involvert. I stedet fikk vi høre hvordan Havarikommisjonen er bygget opp og hva de jobber med. Interessant nok, men ikke helt i tråd med forventingene.

På samme måte kan vi oppsummere foredraget fra Statens vegvesen - "Landeveiskontroll og PKK av tunge kjøretøy". Etaten brukte store deler av foredraget til å ramse opp EØS-direktiver og lovverk som etaten må forholde seg til. I tillegg prøvde de å overbevise tilhørerne om at etatens utekontrollveiledning, som er kontrollørenes "bibel", har gjort at alle kontrollører til enhver tid sikrer god kvalitet på kontrollen. Og at det er lik og ensartet behandling samme hvor i Norge man blir vinket til side. Skulle Statens vegvesen klart å overbevise en forsamling sammensatt av blant annet lastebileiere og -sjåfører, lastebilimportører, påbyggere, utstyrsleverandører og fagforeninger, måtte de nok vært verdens beste hypnotisør og magiker. Det er vel knapt noen av tilhørerne som ikke har følt seg urettferdig behandlet av kontrollørene fra Statens vegvesen.

De resterende foredragene var nok mer "matnyttige" for deltakerne. Per Madsen, forbundsleder for Norges Lastebileierforbund, tok for seg rammebetingelsene for transportbransjen. Han la blant annet frem tall som viser at 73 % av alt gods som transporteres i Norge går på vei. Madsen viste til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt som sier at driftresultat og egenkapital i transportnæringen er langt lavere sammenlignet med det samlede næringsliv. Lastebilnæringens sentrale rolle gjenspeiler seg ikke i bransjens andel av nasjonal verdiskapning. Noe som indikerer at næringen ikke innkasserer full gevinst av sin uunnværlighet.

Avslutningsvis fortalte politibetjent Øivind Lislerud fra utrykningspolitiets miljøpatrulje, om deres utfordringer og hva de treffer langs veien. Teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening tok for seg ny teknologi i lastebilene, noe som skal gi bedre sikkerhet, miljø og fremkommelighet. I tillegg hadde arrangørene invitert stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Ingjerd Schou fra Høyre, til å stå for den offisielle åpningen av konferansen.