Nytt Mercedes-Benz anlegg i Kristiansand

Bertel O. Steen Kristiansand Vare-Last-Buss åpnet i forrige uke et komplett nytt anlegg for Mercedes-Benz nyttekjøretøy. Anlegget ligger sentralt plassert på Mjåvann like utenfor Kristiansand.

Bertel O. Steen Kristiansand VLB har totalt 24 ansatte hvorav 15 mekanikere.

Bertel O. Steen Kristiansand VLB har totalt 24 ansatte hvorav 15 mekanikere.

Publisert Oppdatert

Det nye anlegget er fra grunnen av planlagt som et moderne og effektivt nyttekjøretøysenter. Bygget er på totalt 2 000m2 hvorav nesten 1 500m2 utgjør et moderne nyttekjøretøyverksted. Tomten er på 10 mål med mulighet for utvidelse hvis fremtidig utvikling skulle tilsi dette.

En optimalisering av det nye verkstedet har stått sentralt i planleggingen. Både verkstedets størrelse og ikke minst valg av løsninger for utforming og utstyr gjør at kapasiteten blir tilnærmet doblet med den samme mekanikerstaben. God plass rundt bygget gjør også at den daglige driften blir enklere og effektivere gjennom mindre flytting av biler.

- Vi er svært glad for at verkstedet har fått så høy prioritet, alt utstyr er av første klasse, uttaler en fornøyd Svein Senumstad, servicesjef hos Bertel O. Steen Kristiansand VLB, og fortsetter; - vi har lang erfaring i drift av nyttekjøretøyverksted og har fått gjennomslag for alle våre ønsker i forhold til å få et fremtidsrettet og effektivt verksted.

Nettbuss Sør fikk i begynnelsen av 2011 levert 86 Mercedes-Benz busser som trafikkerer i Kristiansand. Vedlikeholdet av disse vil i minimum 5 år forgå hos Bertel O. Steen Kristiansand VLB. - For å kunne betjene Nettbuss Sør og det store antallet busser på en god måte, i tillegg til et økende antall øvrige kunder, var det viktig å få på plass et moderne og effektivt nyttekjøretøyanlegg, sier daglig leder Harry Halvorsen.