Nytt postføringsregulativ for 2009

I henhold til avtale med Posten Norge AS er satsene i "Regulativ for postføring med rutegående biltrafikk" økt med 9,03 prosent med virkning fra 1.1.2009. Justeringen er gjort med utgangspunkt i endringene i Statistisk sentralbyrås lastebilindeks (delindeks for nærtransport), som er i henhold til rammeavtalen om postføring med rutegående biltrafikk.

Publisert Oppdatert