Nytt selskap i FartskriverGruppen

Fartskriver Solutions AS, skal levere HMS, flåtekontroll - programvare og apper til det nordiske markedet.

Publisert Oppdatert
Flere større selskaper i oljeindustrien samt enkelte offentlige aktører har inngått avtale om bruk av løsningen. Fartskriver Solutions AS skal i førsterekke dekke behovet innen transport og anleggsbransjen, men Ringen presiserer at HSEQ systemet kan benyttes av alle som ønsker å jobbe aktivt med, og dokumentere HMS og kvalitetssikre sine leveranser og produkter.

Flere større selskaper i oljeindustrien samt enkelte offentlige aktører har inngått avtale om bruk av løsningen. Fartskriver Solutions AS skal i førsterekke dekke behovet innen transport og anleggsbransjen, men Ringen presiserer at HSEQ systemet kan benyttes av alle som ønsker å jobbe aktivt med, og dokumentere HMS og kvalitetssikre sine leveranser og produkter.

- Det er en sterk etterspørsel etter systemer som kan hjelpe selskaper i anleggs- og transportbransjen med det økende kravet til dokumentasjon.

Dette sier CEO Tom Ringen på spørsmål om årsaken til denne satsningen.

Han forteller videre at selskapet har betydelige ressurser innen programmering og utvikling.

- Etter å ha fått innspill på at papirbaserte løsninger ofte var eneste dokumentasjon på en rekke lovpålagte aktiviteter som timeregistrering, HMS og internkontroll, fant vi tiden moden å se på mulighetene innen digitale plattformer.

-Vi er alle snart i besittelse av en håndholdt «terminal» for å registrere eller loggføre aktiviteter, mange av oss gjør det allerede på apper og ikke minst i sosiale medier.

Vi har bare tatt løsningene som eksisterte på papir eller ikke var tilgjengelige og lagt de på en plattform som gjør at de lar seg benytte på mobile enheter. I dette har vi vært nødt til å forenkle både registreringen og selve løsningene, noe som gir en positiv effekt i at flere benytter seg av dem.

Løsningen man har tatt frem har fått navnet SAFE, finnes i to utgaver foreløpig. Det er bygget svært åpent og mulighetene for kundetilpasning er stor. Vi har satset på at grunnmodellene skal dekke våre kunders behov langt på vei, men er samtidig åpne for at kunder kan ha spesielle behov, og kan derfor tilby kundetilpasning i stor grad hvis dette er ønskelig, sier Ringen.

I tillegg til den egenutviklede løsningen SAFE, har man også skaffet seg rettighetene globalt på et norskutviklet system, som baserer seg på HMS og ISO kvalitetsarbeid med tilhørende rutiner. HSEQ, som er utviklet av et norsk selskap, har blitt kåret til «Årets App» for sin enkelhet.

Utvikleren påpeker nettopp at de i sitt arbeide med fagområdet, fant at det var for mange hindringer og vanskelige løsninger, og utviklet derfor en app som skal være meget enkel, slik at den skal kunne brukes uten opplæring.

- Arbeidet med å heve kvaliteten og å dokumentere dette må gjøres enklest mulig, slik at det ikke overskygger muligheten til å øke lønnsomheten og få en sunn forretningsutvikling. Med økt kompetanse og gode løsninger styrker transportbedrifter seg mot konkurranse fra bl.a. utlandet, avslutter Ringen.

En entusiastisk gjeng fra Fartskriver på TRANSPORTmessa på Gardermoen.  Forretningsområdene er; bilinstrumenter som fartskrivere, ryggekamera, alkolås og mobile kommunikasjonssystemer samt petrotekniske produkter som håndterer drivstoff og smøremidler.¿Konsernet består av følgende selskaper i tillegg til morselskapet Fartskriver AS; Petro-Utrustning AS, Auto-Utrustning AS, Suomen Fartskriver Oy, Fartskriver Baltic OÜ, Fartskriver Sveirge AB, Fartskriver Danmark A/S og Fartskriver Solutions AS.

En entusiastisk gjeng fra Fartskriver på TRANSPORTmessa på Gardermoen. Forretningsområdene er; bilinstrumenter som fartskrivere, ryggekamera, alkolås og mobile kommunikasjonssystemer samt petrotekniske produkter som håndterer drivstoff og smøremidler.¿Konsernet består av følgende selskaper i tillegg til morselskapet Fartskriver AS; Petro-Utrustning AS, Auto-Utrustning AS, Suomen Fartskriver Oy, Fartskriver Baltic OÜ, Fartskriver Sveirge AB, Fartskriver Danmark A/S og Fartskriver Solutions AS.