Nytt togtilbud mellom havnene i Kristiansand og Stavanger

CargoNet legger til rette for kombitrafikk sjø/bane, og starter 17. april et nytt tog mellom Kristiansand og Stavanger. Tilbudet retter seg spesielt mot transport av sjøcontainere og semitrailere til/fra Kristiansand og Risavika havn.

Publisert Oppdatert

For rederier og speditører med trafikk til/fra sør- og vest-Norge via nevnte havner gir dette et godt tilbud, skriver CargoNet på sine nettsider.

Kapasitetsøkningen toget representerer på strekningen kan nyttes av alle typer lastbærerne godkjent for lasting på tog. Rundturen starter med lastefrist Ganddal kl. 05.30 og returnerer fra Langemyr samme ettermiddag med lossefrist i Ganddal kl. 16.30.