Nytt verktøy sparer tid

OCTET er navnet på Statens vegvesens nyeste hjelpemiddel for å avdekke brudd på kjøre- og hviletid.

Mr. OCTET. Wilhelm Gjevestad snakker varmt om sitt nye verktøy for kontroll av kjøre- og hviletid.

Mr. OCTET. Wilhelm Gjevestad snakker varmt om sitt nye verktøy for kontroll av kjøre- og hviletid.

Publisert Oppdatert
Ved hjelp av håndterminalen lastes kortet inn.

Ved hjelp av håndterminalen lastes kortet inn.

OCTET har vært brukt i over 20 år av kontrollører andre steder i Europa, men i Norge har myndighetene valgt å avvente.

Nå er den klarert også her til lands og gjør hverdagen enklere for kontrollørene både på utekontroll og i forbindelse med bedriftskontroller.

- Jeg setter sjåførkortet i en bærbar enhet som laster det ned og overfører dataene til en pc. Det som kommer opp på skjermen er en fullstendig oversikt over det som ligger på kortet. Systemet gjør jobben for oss og vi slipper å bruke tid på å sortere, viser Wilhelm Gjevestad fra Statens vegvesens utekontroll i Harstad.

Gult eller rødt

Han leter opp et tilfeldig valgt sjåførkort han har liggende lagret på datamaskinen, for å demonstrere hva han snakker om.

- Her ligger alle aktivitetene for vedkommende sjåfør fire uker tilbake i tid. For å få svar på overtredelser, gjør jeg bare et tastetrykk, så kommer lovbruddene opp slik at jeg kan se hva det handler om. Dette systemet regner bare matematikk, så det er alltid vår menneskelige vurdering som får det avgjørende ordet når vi finner brudd. Det ser ofte stygt ut på skjermen, men da må vi se nærmere på hvilke type overtredelser det er snakk om og graden av dem, sier Gjevestad.

Etter en slik vurdering avgjør han og kollegene om det skal gis gult kort, eller rødt kort og anmeldelse.

Viktig rapport

- Sjåførene får alltid en rapport med seg etter en kontroll og det er kjempeviktig.

La oss si at samme sjåfør som er i grenseland og har fått gult kort av meg blir stanset i en ny kontroll etter en tid og de ser på de samme forholdene som jeg har vurdert og konkluderer annerledes. Da er det greit å legge frem et ark som forteller at disse forholdene allerede er vurdert. På samme måte vet kontrollørene da at vedkommende sjåfør har fått gult kort av meg og hvis han da fortsetter å ligge i grenseland, så blir det nok reagert på det, forklarer Gjevestad.

Han er blant dem som har vært mest involvert i innføringen av OCTET og mener vegvesenets utekontrollører her har fått et utrolig effektivt verktøy.

- Vi får tak i de dataene vi skal ha og vi ser med en gang hva de forteller oss.

Et oversiktlig resultat av mange ukers kjøring åpenbarer seg på skjermen.

Et oversiktlig resultat av mange ukers kjøring åpenbarer seg på skjermen.