Obligatorisk brikke utsettes nok en gang

I forrige uke ble det kjent at obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy blir ytterligere utsatt. Over to år med lovnader og påfølgende Stortingsvedtak koker bare ned til nye forsinkelser. – Vi er svært skuffet og veldig overrasket over den totale mangel på handlekraft fra politisk ledelse som synes å ha vært gjeldende i denne viktige saken, sier en oppgitt adm. direktør Geir A. Mo.

Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.
Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.
Publisert Oppdatert
- Ikke stopp, står det på skiltet. Den oppfordringen er det mange utenlandske sjåfører som har fulgt.
- Ikke stopp, står det på skiltet. Den oppfordringen er det mange utenlandske sjåfører som har fulgt.

Obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy har vært en fanesak for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i flere år. De siste to årene har NLF gang på gang fått lovnader om at dette nå skal være i orden.

Via media ble godstransportnæringen i forrige uke informert om at den nødvendige forskriften og det praktiske arbeidet rundt gjennomføringen ikke vil være klart til januar 2014. Tidsberegninger NLF har gjort, viser minst to måneders forsinkelser.

- Denne sakens forhistorie med manglende oppfølging og gjennomføring av løfter fra den sittende regjering, gjør det vanskelig å forstå hvorfor denne saken nå skal utsettes ytterligere, sier en oppgitt Geir A. Mo.

Frankrike gjennomfører sitt bompengesystem i år. Det er bemerkelsesverdig likt det som er planlagt her hjemme. Den franske modellen krever en enhet/brikke med et abonnement, eller at brukere må skaffe seg en brikke på grensen. I tillegg kreves forhåndsbetaling til dekning av bomkostnader på forventet kjørestrekning. Det kan fylles på underveis. Det betales også depositum for denne enheten.

- Den franske modellen viser at det innenfor EU allerede eksisterer løsninger som tilfredsstiller kravene til en obligatorisk brikke. Dette burde være kjent for departementet. Vi er derfor veldig overrasket over at arbeidet med forskriften har tatt så lang tid, poengterer Mo.

- NLF sender nå et brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Vi krever at statsråden vurderer om prosessen vis-à-vis ESA kan kortes ned. Vi forlanger at statsråden snarest legger frem en konkret gjennomføringsplan. Statsråden må også gjøre rede for hvordan informasjonsarbeidet overfor brukerne blir ivaretatt slik at ytterligere forsinkelser i gjennomføringen unngås, avslutter Mo.

Foto: Svein-Ove Arnesen