OFV inn i nye lokaler

Opplysningsrådet for Veitrafikken har nylig flyttet inn i nye lokaler på jernbanetorget i Oslo sentrum. Det politisk uavhengige rådet er rukket å bli 61 år og de fortsetter arbeidet med å argumentere for blant annet bedre veier, som de mener vil gi bedre levevilkår for alle.

Fra venstre ser vi Vilrid Femoen, Øyvin S. Thorsen, Anne Merethe Wie, Thorvald Gjønnæss og Jan Petter Røssevold. Pål Bruhn og Kjell Magne Aalbergsjø var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fra venstre ser vi Vilrid Femoen, Øyvin S. Thorsen, Anne Merethe Wie, Thorvald Gjønnæss og Jan Petter Røssevold. Pål Bruhn og Kjell Magne Aalbergsjø var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Publisert Oppdatert

Fra 1948 og frem til i dag har det offentlige veinettet økt fra 44 500 km til 92 900 km. Bilbestanden har økt fra ca 110 000 til 2,7 millioner, og transportarbeidet på vei har vokst fra 2,5 til 60,6 millioner passasjerkilometer! Veitrafikkens betydning for utviklingen av landet vårt er dermed større og viktigere enn noensinne.

Svake tall for lastebil og buss i oktober

Det ble registrert 60 nye busser i oktober. Det er 12 færre enn i fjor (- 16,7 %). Det ble registrert 298 nye lastebiler i oktober 2009, en nedgang på 229 biler (- 43,5 %) sammenlignet med samme måned i 2008.

Når det gjelder bilsalget ellers, ser man en liten økning på 21,4% i løpet av sommeren, selv om det er et stykke igjen til tallene fra 2007. Oktobertallene ligger 14,7% over gjennomsnittet for denne måneden i løpet av de 10 siste årene, noe som kan tolkes svært positivt. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra norske biler er nå på 145 gram per kilometer og synker stadig. Med disse tallene er det også greit å vite at hver fjerde bil i Norge er en SUV. Varebilsalget så langt i 2009 (januar-oktober)ligger 37,2% lavere enn i 2008.

Når det gjelder budsjettet for 2010 og avgiftene der, regner Øyvind Solberg Thorsen med at dette vil stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler og lavere utslipp totalt sett. Samtidig ser direktøren fortsatt at moderne motorer som gir lavere utslipp blir straffet med høyere avgift grunnet at effekten også har økt noe. Han er ikke imponert.

- Et helhetlig perspektiv mangler fra det offentlige og man tar ikke alle virkemidler i bruk.

Bedre veier = bedre for alle

OFV har i dag 7 ansatte og er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som fortstetter arbeidet med å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge. OFV mener at bedre veier vil bety mer effektiv trafikkavvikling med mindre tidstap for hver enkelt trafikant, bedre veier vil redusere både risikoen og omfanget av trafikkulykker. Bedre veier vil også redusere miljøbelastningene fordi utslippene fra både person og godstransporten reduseres. OFV mener at det å bygge bedre veier er en investering i bedre levevilkår for alle.

Fra venstre ser vi Vilrid Femoen, Øyvin S. Thorsen, Anne Merethe Wie, Thorvald Gjønnæss og Jan Petter Røssevold. Pål Bruhn og Kjell Magne Aalbergsjø var ikke tilstede da bildet ble tatt.