Økning for polske lastebiler

I 1. kvartal 2013 fraktet lastebiler 3,2 millioner tonn gods over den norske grensen. Det er en nedgang på 2,2 prosent fra 1. kvartal 2012. Polskregistrerte lastebiler hadde størst relativ økning i transportmengden sammenliknet med samme kvartal året før.

Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert Oppdatert

I årets første tre måneder fraktet polskregistrerte lastebiler 28,3 prosent mer enn i samme periode i 2012.

De polske bilenes andel av den totale transporten til og fra Norge øker jevnt og trutt og var i 1. kvartal på 5,6 prosent.

Sammen med de baltiske landene har polakkene nå til sammen en transportandel på 13,3 prosent.

Norske lastebiler transporterte 1,4 millioner tonn gods i 1. kvartal, 5,1 prosent mindre enn i 1. kvartal 2012. Lastebiler registrert her til lands stod for 41,7 prosent av grensetransporten i 1. kvartal i år, 0,9 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før.

De svenske lastebilenes andel var på 27,5 prosent, også det litt ned fra samme kvartal året før.