Økning for Volvo

Volvos leveranser steg med 51% sammenliknet med fjoråret.

Publisert Oppdatert

I Europa økte leveransene med 26%, mens de i Asia steg med hele 200%. Volvo øker nå produksjonstakten gradvis for å møte etterspørselen på disse markedene.

Leveransene i Sydamerika steg med 105% i april, fremfor alt grunnet sterkere etterspørsel i Brasil.

I Nordamerika økes leveringene gradvis fra et lavt nivå. Her økte Volvo allikevel leveransene med 37% sammenliknet med samme periode i fjor.