Økt godstransport i havnene

Det ble fraktet 2,1 millioner tonn mer gods fra de største havnene i Norge i 4. kvartal 2011 enn på samme tid året før.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Publisert Oppdatert

Den totale godsmengden var på 46,1 millioner tonn i 4. kvartal 2011. I samme periode året før var godsmengden 44 millioner tonn. Av den totale godsmengden i 2011 gikk 30,4 millioner tonn, eller 66 prosent, fra eller til en utenlandsk havn.

Mer tørr og våt bulk transport

Det ble transportert 17,4 millioner tonn tørr bulk i 4. kvartal 2011. Dette er en økning på 13,8 prosent fra samme kvartal i 2011. Narvik havn var størst innenfor tørr bulk med 4,5 millioner tonn, hovedsakelig malm. Dette var en nedgang på 8 prosent fra 4. kvartal 2010. I samme periode økte våt bulk med 2,9 prosent, til 22,3 millioner tonn. Bergen og Omland havnevesen er størst innenfor våt bulk med halvparten av all transportert våt bulk. Økningen var på 9,6 prosent.

Økt containertrafikk

I alt ble det transportert 177 000 TEU-containere, med og uten last, i 4. kvartal 2011. Av disse var 123 000 containere med last. Dette er en økning på 13 000, eller 11,9 prosent, sammenlignet med 4. kvartal 2010. Godsmengden i containerne var 1,4 millioner tonn i 4. kvartal 2011, en økning på 12,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.