Økt lønnsomhet, mindre busser

Volvo Busser kan vise til en forbedret lønnsomhet og en fortjeneste på 259 millioner svenske kroner etter det andre kvartalet i 2010, dette på tross av at volumet var litt lavere enn på samme tid i fjor.

Publisert Oppdatert

Under januar til mai i 2010 var antallet registrerte busser i Vest Europa det laveste siden 2004, men det finnes tegn på at turistbussmarkedet har nådd bunnen, i følge Volvo. Bybussmarkedet viser en høy aktivitet i Norden og Spania, mens resten av Europa plages av lav etterspørsel.

Bussmarkedet i Nord Amerika er fortsatt påvirket av lavkonjunkturen og det finnes ingen tegn på forbedring for turistbusser samtidig som nyregistreringene på bybusser synker. I Syd Amerika forbedres markedet for "intercity" og turistbusstrafikk, samtidig som aktiviteten på bybussmarkedet er bra. I Asia har utviklingen vært generelt positiv og det finnes en økt etterspørsel på tunge busser.

Lavere volumer

Under det andre kvartalet ble det levert 2297 busser, som er en reduksjon på 7% i forhold til 2464 busser for samme periode i fjor. På tross av dårlige tider, økte leveringene i Nord og Syd Amerika i tillegg til Australia. Europa og Kina har vist lavere volumer. Under kvartalet var ordreinngangen på 3081 busser, mot 3204 busser i fjor, som er en reduksjon på 4%.

På sparebluss

Under de rådende konjunkturforholdene og dermed variasjonene i de ulike markedene betyr dette fortsatt stor fokus på lønnsomhet nåværende volumer og en fortsatt redusering av den totale kostnadsstrukturen.

Under det andre kvartalet har Volvo Busser satt i gang serieproduksjon av hybridbusser på fabrikken i Polen og ordreboka er foreløpig på 100 busser. En annen viktig leveranseavtale er med ADO i Mexico, på 240 turistbusser, melder Volvo.