Økt rekkevidde

Med flytende metan og diesel, økes rekkevidden med en firedobling, i følge Volvo. I dag innvies også Sveriges første tankstasjon for flytende metangass på Stigs Center i Göteborg.

Publisert Oppdatert

Gass i flytende form i kombinasjon med metandieselteknologien, gir en firedoblet rekkevidde sammenlignet med de fleste tradisjonelle gasslastebiler. Økt bruk av gass er en vei å gå mot klimanøytrale kjøretøy. Produksjonen av biogass tar fart i mange land. Bilene kan kjøres på 80% ren biogass og 20% ren biodiesel som tennmiddel. Utslippene av Co2 blir da 80% lavere enn ved tradisjonell dieseldrift, i følge Volvo Trucks miljøsjef Lars Mårtensson.

Økt rekkevidde

Det er tre Volvo FM-lastebiler med 13 liters motorer som nå skal ut i felttest. Teknikken bygger på Volvos Euro 5 dieselmotor som er konvertert til gassdrift. Lastebilene er blitt utstyrt med spesielle tanker for flytende metangass, som er det optimale metandiesel-drivstoffet. Med flytende metan og diesel i forholdet 75-25 er rekkevidden for en lastebil i langtransport 80 - 100 mil, avhengig av kjøreforholdene. Dette er en dobling av kjørestrekningen sammenlignet med de metandieselkjøretøyene som tankes med komprimert gass, og fire ganger lenger enn gasslastebiler med ottomotor som har vært det mest vanlige til nå, i følge Volvo. Bilene kan også kjøres på bare diesel, en fordel siden ikke infrastrukturen ikke er utbygd enda.

Samtidig settes det denne høsten inn to gass/dieselbiler i felttest i Norge. Dette er biler med Volvos 7 liter motor. Fra før av finnes det tankstasjoner for komprimert gass, CNG (Compressed Natural Gass). Ved å kjøle ned gassen istedenfor å sette trykk på den, blir den flytende og volumet halveres. Gassen holder da 160 minusgrader og kalles da for LNG/LBG.

Volvo har tro på dette markedet og synes det begynner å bli interessant også for tunge kjøretøy å bruke gass. Markedet forventes å øke raskt og vi vil være med på å bidra og å drive denne utviklingen, heter det i Volvos pressemelding.