Økt vrakpant som krisehjelp

Flere EU-land øker nå vrakpanten kraftig. Dette er et av flere tiltak i nasjonale krisepakker for å redde bilbransjen. Samtidig er det viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten og redusere miljøbelastningen fra trafikken.

Publisert Oppdatert

Tyskland er det landet som går lengst i å øke vrakpanten. Hele 2500 Euro betales nå for biler som er 10 år og eldre. Forutsetningen er at man til gjengjeld kjøper en ny bil som tilfredsstiller Euro 4 eller en brukt som er yngre enn ett år.

Vi legger merke til at mange land er raskt ute med tiltak for å styrke bilbransjen og synes det er interessant at de bruker vrakpanten som virkemiddel, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Med bakgrunn i registreringsstatistikken som viser kraftig nedgang i bilsalget i januar i år mot januar i fjor (- 45,9%*), mener vi at en økt vrakpant burde være en del av den nasjonale krisepakken som nå skal fordeles. I tillegg til å styrke bilbransjen vil den fungere som en effektiv kampanje for å få byttet ut de mest forurensende bilene, sier Erik Andresen.