Økte drivstoffpriser: Vil ha kompensasjonsordning

Publisert Oppdatert

Venstre vil ha på plass kompensasjonsordning for kollektivselskaper på grunn av økte drivstoffutgifter. Det opplyser nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Venstres Borghild Tenden.

- Ordningen skal bidra til å redusere de varslede økningene i takstene i kollektivtrafikken som følge av økte drivstoffutgifter.Foto: Kristin Over-Rein Situasjonen for kollektivselskapene en dramatisk. Vi vil allerede i revidert nasjonalbudsjett legge opp til en kompensasjonsordning på 50 mill. kr. Formålet er å bidra til å redusere de varslede økningene i takstene i kollektivtrafikken som følge av økte drivstoffutgifter, sier Tenden.

Dramatisk

Dersom økte drivstoffutgifter gir økte priser i kollektivtrafikken, er dette en dramatisk situasjon for kollektivselskapene og miljøet.

Mer buss

- En viktig målsetting i klimaforliket på Stortinget er å bedre kollektivtrafikken og øke folks bruk av bl.a. buss, bane og tog. Da må vi fra statens side også bidra med tiltak som stimulerer til dette. Potten på 50 mill. kr. er et strakstiltak, så må regjeringen vurdere oppfølging etter behov i statsbudsjettet som legges fram til høsten.