Om Offentlig Privat Samarbeid

OPS var et hett tema under Transport og Logistikk 2009. Transportøkonomisk institutt har ikke mye å utsette på denne samarbeidsformen.

Lasse Fridstrøm i Transport Økonomisk Institutt.

Lasse Fridstrøm i Transport Økonomisk Institutt.

Publisert Oppdatert

Instituttsjef ved TØI, Lasse Fridstrøm hadde et innlegg om hvorfor staten bør sette bort risikoen ved veiprosjektene. Det gagner brukerne, særlig fordi disse prosjektene har en tendens til å ikke bare holde seg innenfor kostnadsrammene, men også bli raskere ferdig enn prosjektert. Denne reduksjonen i byggetid gjør at brukerne kan ta anlegget raskere i bruk. I følge TØI har dette en gevinst på 10 - 15%. Lasse har ikke sett noen spesielle byggekostnadsbesparelser og har sett lite teknisk innovasjon, men peker på en mer hensiktsmessig risikofordeling.

Delt risiko

Risiko bør bæres av den parten som er best egnet til å påvirke den. En aktør som er fersk må nødvendigvis ta et større risikotillegg, men dette tilegget vil synke med tid forklarer han. Staten bør likevel ta på seg risiko som fornminner, reguleringsplaner, grunnundersøkelser osv. Om prosjektene finansieres ved bompenger eller skattefinansiering må vurderes opp mot hverandre. Men for å oppsummere så kunne Lasse forklare at profittmotivet i OPS-prosjekter arbeider for allmennheten og at effektiviseringsgevinsten ikke må undervurderes.