Omfattende sikrings- og opprydningsarbeid

E134 Austmannalitunnelen vil først åpne for trafikk 9. desember. Sikringsarbeidet etter raset på E134 Austmannalitunnelen er omfattende og pågår for fullt – hele døgnet.

Austmannatunnelen foto: Statens Vegvesen

Austmannatunnelen foto: Statens Vegvesen

Publisert Oppdatert

Tiltakene blir i første omgang gjort for å trygge mannskapet som skal drive oppryddingsarbeid etter raset, men vil i neste omgang - når vegen åpnes for trafikk - sikre tunnelportalen og dermed trafikantene.

Geologiske undersøkelser

Rapporten fra Statens vegvesen sine geologer etter steinraset fredag 20. november, peker på at området der steinmassene løsnet (sleppområdet) over portalen må renskes og boltes. Da sikringsmannskapet startet arbeidet sist helg, viste det seg at det var en del løse steinmasser i området over sleppområdet. Av hensyn til arbeidet måtte disse massene fjernes før boltingen av fjellet under kunne starte. De løse steinmassene ble rensket ned og boltingen av fjellet er nå i full gang.


Vanskeleg og omfattende bolting

Området ved E134 Austmannalitunnelen er i utgangspunktet mest utsatt for snøras. Portalen som nå er ødelagt var derfor også bygd for å hindre snøras ned på vegen. For å hindre nye steinras på portalen er det derfor relativt store steinblokker som skal sikres med stag og bolter over tunnelportalen. Som et alternativ til bolting ble det også vurdert å sprenge ned hele dette partiet. Et slikt sprengingsarbeid er imidlertid svært omfattende, og sprenging på rasstedet vil kunne svekke stabiliteten ytterligere. I tillegg knytter det seg også stor usikkerhet til sikringen i etterkant av et slikt arbeid. Statens vegvesen valgte derfor den sikreste løsningen.


Opprydding

Når sikringsarbeidet over tunnelportalen er ferdig vil mannskap fra entreprenøren rydde vegen og tunnelen for stein. Når dette er gjort kan trafikken gå nesten som normalt på strekningen igjen. Statens vegvesen regner med at dette vil skje i løpet av 9. desember. Etter at vegen er åpnet starter arbeidet på selve portalen. Mens dette arbeidet pågår vil vegbanen blir litt innskrenket, noe som kan føre til litt ventetid.

Omkjøring

Så lenge vær- og føreforhold tillater det, organiserer Statens vegvesen kolonnekjøring via Gamlevegen i Austmannalia. Dette er en vanskelig og krevende omkjøring og E16 over Filefjell, rv. 7 over Hardangervidda eller E18 via Sørlandet kan brukes som alternative kjøreruter mens sikrings- og oppryddingsarbeidet på E134 pågår.