Omkjøring på E6 mellom Dal og Minnesund

Fra torsdag 31. mars klokken 21.00 til torsdag 14. april klokken 05.30 vil E6 være stengt for trafikk mellom Dal og Minnesund.

Publisert Oppdatert

Fra torsdag 31. mars klokken 21.00 til torsdag 14. april klokken 05.30 vil E6 være stengt for trafikk mellom Dal og Minnesund. Årsaken til stengingen er forberedelser til at E6-trafikken skal gå gjennom det nye tunnelløpet i Eidsvolltunnelen og forberedelser til sprengingsarbeider. Det vil være skiltet omkjøring om fylkesveg 501.

Det er to grunner til at E6-trafikken midlertidig legges over til gamle E6 mellom Dal og Minnesund:

  • Mellom Dal og Boksrud skal det i nær fremtid foregå sprengingsarbeider ved Kappåsen. Her er det funnet gjenstående sprengstoff. Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere, må videre arbeid med disse sprengingene foregå uten at det går trafikk på E6 forbi Kappåsen.
  • Mellom Boksrud og Minnesund må E6 stenges for trafikk for å gjøre de siste forberedelsene for at trafikken på E6 kan gå gjennom det nye tunnelløpet i Eidsvolltunnelen. Arbeidet som gjenstår er å flytte noe teknisk utstyr og teste kommunikasjonssystemet mellom nødetatene og opp mot Vegtrafikksentralen. E6-trafikken kan ikke gå gjennom Eidsvolltunnelen i perioden hvor det tekniske utstyret flyttes og testes.

I tillegg til at E6 vil være stengt for trafikk mellom Dal og Minnesund fra torsdag 31. mars klokken 21.00 til torsdag 14. april klokken 05.30, vil E6 mellom Dal og Boksrud være stengt fra klokken 08.00 til 19.00 i perioden 28. til 30. mars. I begge tilfeller vil det være skiltet omkjøring om fylkesveg 501.