Ønsker 25,25 i Tyskland

Tyskerne har så langt vist motvilje mot 25,25, tross press fra bl.a. Danmark. Nå er dog enkelte tyskere positive til tanken. Niedersachsens trafikkminister ønsker landsdekkende forsøk med modulvogntog. I første omgang vil han nedsette en arbeidsgruppe som skal planlegge slike forsøk.

Publisert Oppdatert

Det tyske trafikkministerium har så langt vært skeptiske til det hele og frykter for trafikksikkerheten når man slipper 25,25-metere ut i trafikken.

I tillegg har tyskerne en særdeles arbeidende jernbanelobby som ønsker - gjett hva - gods over på skinnene.

Forkjemperne for forsøket peker på at det er miljøvennlig å kjøre med modulvogntog. Nytt land, samme debatt, altså.