Ønsker å utvide prøveordningen med modulvogntog

I utgangspunktet skulle prøveordningen med modulvogntog på tilsammen 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn foregå på fire strekninger og vare frem til juni 2011. Nå skal ordningen utvides. Prøveordningen bør forlenges med fem år, fram til 2016, foreslår Vegdirektoratet.

valtra modulvogntog scania

valtra modulvogntog scania

Publisert Oppdatert

- Vi trenger et større grunnlag enn vi har fått til nå for å kunne vurdere effekten av slike vogntog, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Jeg ønsker å kartlegge om bruk av modulvogntog bidrar til mer effektiv og miljøvennlig godstransport, fortsetter hun og ber om at Vegdirektoratets forslag sendes ut på høring så snart som mulig. Deretter vil Samferdelsdepartementet fatte en endelig belutning om utvidelsen.

Det nye forslaget innebærer en økning i strekninger på 1640 km til totalt 2040 km.

De tre nordligste fylkene vil dermed få ytterligere 540 km veg til utprøving. Trondheimstriangelet vil få 225 km veg, Østlandsområdet nye 675 km veg, mens sydvestaksen vil få 200 km vei til utprøving (strekningene Oslo - Larvik og Arendal - Kristiansand).

Debatten om 25,25 har pågått en årrekke og har både sterke motstandere og like mektige tilhengere. Stadig nye rapporter kommer fra begge sider. Slike rapporter har en tendens til å bli skapt av organisasjoner som ønsker å fremme sin egen sak, og spriker gjerne i alle retninger. Det er allikevel et faktum at de såkalte "prøveordningene" stadig utvides i alle land, med nye år og strekninger.

Les mye mer om modulvogntog med linker i denne saken: 25,25 fra Norge til Belgia

Det nye forslaget som legges frem, innebærer også å videreføre praksisen med å la Vegdirektoratet tillate tilslutning av mindre veger og korte strekninger, for eksempel der det er nødvendig for å komme inn på aktuelle industriområder eller terminaler.

Samferdselsdepartementet har imidlertid bedt Vegdirektoratet vurdere om prosedyren for godkjennelse av tilslutning av mindre veger og korte strekninger kan forenkles.

Vegdirektoratet foreslår et todelt vegnett med hensyn til vekt, med en begrensning på vogntogets vekt på enten 50 eller 60 tonn. På strekningene som er merket med * i oversikten til høyre kan Vegdirektoratet eventuelt oppskrive vektbegrensningen til 60 tonn etter kontrollmåling.

Prøveordningen omfatter i dag disse hovedstrekningene:

  • E6 og E18 på strekningen Svinesund - Oslo,
  • Riksveg 2 Riksgrensa (Sverige) - Kongsvinger
  • E12 Riksgrensen (Sverige) - Mo i Rana
  • E 8 Riksgrensen (Finland) - Skibotn