Regjeringen er avhengig av at EU, som allerede har gitt Oslofjordtunnelen dispensasjon fra regelverk knyttet til helling, også gir dispensasjon til det nye tunnelløpet. NLF-direktøren mener dette er en helt bakvendt tankegang og at en bro helt klart er å foretrekke. Foto: Svein-Ove Arnesen
Regjeringen er avhengig av at EU, som allerede har gitt Oslofjordtunnelen dispensasjon fra regelverk knyttet til helling, også gir dispensasjon til det nye tunnelløpet. NLF-direktøren mener dette er en helt bakvendt tankegang og at en bro helt klart er å foretrekke. Foto: Svein-Ove Arnesen

Ønsker ikke ny tunnel

- Det er i strid med EU-bestemmelsene og er rett og slett trafikkfarlig, sier NLF.

Publisert Oppdatert

Nasjonal transportplan offentliggjøres onsdag. En av lekkasjene er, ifølge Aftenposten, et forslag om å legge nytt tunnelløp under Oslofjorden. Det mener NLF er trafikkfarlig.

- Tunnelen bryter med gjeldende EU-bestemmelser. Den er rett og slett for bratt for lastebilene og utgjør derfor en reell trafikkfare, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo i en pressemelding.

Han peker på at mange av de mellom 200 og 300 årlige stengningene i Oslofjordtunnelen skyldes vogntog som har problemer med enten motor eller bremser.

Dette argumentet veide også tungt da Vegvesenet både i hoved- og tilleggsutredningen av alternativene for Oslofjordforbindelsen valgte å anbefale bro fremfor tunnel. Nå velger altså regjeringen å forkaste ekspertenes forslag, skriver Aftenposten.

- Selv om to tunnelløp gir bedre fleksibilitet, blir løpene likevel altfor bratte. Det vi fortsatt være risikabelt å ferdes med lastebil i tunnelen, forteller Mo. Han etterlyser en ny debatt.

- Vi har hele tiden vært klare på at det ikke finnes noe trygt alternativ til bro for nyttetransporten. Nå har jo også Vegvesenet kommet til samme konklusjon. Hva er poenget med å bruke statlige midler på grundige utredninger når disse uansett ikke blir tatt til følge? undrer Mo og etterlyser ny debatt om broløsningen.