Ønsker endring av Eurovignettdirektivet

Det belgiske EU-formannskapet ønsker flertall for en endring av Eurovignett-direktivet. På fredag møtes EU-landenes transportministre for å diskutere saken.

Publisert Oppdatert

Det er EU-formannskapet som har fremsatt endringsforslaget, som vil åpne for en høyere veiavgift på tungtransport.