Ønsker flere gjennomsnittsmålinger

Statens vegvesen er så fornøyde med snittmålingene at de ønsker flere strekninger. Nå sendes ønskeliste til Samferdselsdepartementet.

Publisert Oppdatert

I en periode har det vært foretatt gjennomsnittsmålinger av fart mellom fotobokser på tre strekninger her til lands, nemlig på E18 i Bamble i Telemark, på E6 på Dovreskogen øverst i Gudbrandsdalen og rv. 3 like før Alvdal i Østerdalen.

Les også: Her kommer de nye fotoboksene

Nå har Statens vegvesen analysert dataene for de tre forsøksstrekningene. - Undersøkelsen viser at tiltaket gir forventet fartsreduksjon og dermed også ønsket trafikksikkerhetseffekt, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

- Sammenliknet med konvensjonell punkt-ATK bestående av to påfølgende fotobokser med ca 10 km avstand, viser beregninger at streknings-ATK er betydelig mer effektivt med opp mot tre ganger større fartsreduksjon, sier Ragnøy.

- Fartsreduksjonen varierer mellom 2,7 km/t i Bamble, 8,8 km/t på Dovreskogen og 10,2 km/t ved Alvdal. Effekten varierer klart med hvor høy farten var før forsøkene startet, det vil si at effekten er størst der fartsnivået var høyt og behovet for tiltak var størst i utgangspunktet, sier sjefingeniør Arild Ragnøy.

- Forsøksstrekningene har vært i drift i for kort tid til å kunne vurdere den direkte effekten med hensyn på personskadeulykker, forklarer Ragnøy. - Det er imidlertid meget god dokumentasjon på sammenhengen mellom fart, ulykker og skadegrad. Dersom farten reduseres vil dette normalt gi en tilsvarende ulykkesreduksjon, uttaler Arild Ragnøy.

Med bakgrunn i de positive resultatene vil Statens vegvesen forslå for Samferdselsdepartementet at antall strekninger med streknings-ATK kan økes i samarbeid med politiet.